Ideály Pionýra

Pionýrské oddíly nejsou jen turistické a tábornické jako Brabrouci. Můžou být i taneční, modelářské, dramatické, florbalové atd. Všechny oddíly však spojují ideály, ke kterým bychom chtěli děti vést a jsou základními kameny naší činnosti. Ideály Pionýra jsou součástí jednoho ze dvou základních dokumentů organizace Programu Pionýra.

Paměť

Paměť

Pionýr poznává dějiny svého národa i celého lidstva, chová v úctě tradice a historii.

Pomoc

Pomoc

Pionýr pomáhá ostatním nezištně a z přesvědčení, je solidární, zastává se slabších.

Poznání

Poznání

Pionýr si osvojuje vědění, znalosti a dovednosti, poznává okolní svět i sám sebe.

Pravda

Pravda

Pionýr chrání pravdu, je spravedlivý, plní dané slovo a hraje fér.

Přátelství

Přátelství

Pionýr je přátelský a ohleduplný, naslouchá ostatním, umí spolupracovat.

Překonání

Překonání

Pionýr se nebojí překážek, je statečný a nepodléhá pohodlnosti.

Příroda

Příroda

Pionýr chrání život na Zemi, objevuje krásy přírody a učí se žít v souladu s ní.