Brabroučí písníky


Na táborech i jiných akcích společně zpíváme písničky. Každý rok na táboře vzniká tematický zpěvník s pár písničkami, kromě těchto zpěvníků, máme v oddíle tři obsáhlejší, které obsahují nejoblíbenější písničky mezi Brabrouky.

Písník č. 1

Písník č. 2

Písník č. 3