Pochodové značky

Pochodové značky ti pomůžou vždycky, když potřebuješ ukázat někomu, kudy má ve své cestě pokračovat, nebo když mu chceš něco sdělit. Na brabroučích akcích se s nimi můžeš setkat celkem často.

Na značení můžeš využít to, co máš zrovna po ruce. Můžou to být větve, kamínky, šišky nebo můžeš šipky nakreslit třeba křídou na zem. Důležité je, aby byly šipky dobře vidět a měl/a jsi jistotu, že na místě vydrží.

Jdi tímto směrem
Nejčastěji používaná značka. Ukazuje, kudy má sledující jít.
Tudy nechoď
Křížem se označují odbočky, kudy sledující nemá jít.
Dopis tímto směrem
Tato značka ukazuje, kterým směrem je ukryt dopis. Počet objektů uvnitř čtverce (kamínků, šišek, čárek…) určuje, kolik metrů je to daným směrem.
Zatoč
Tato šipka se příliš nepoužívá, můžete ji však umístit na zvýraznění zatáčky či odbočky.
Pokračujte tímto směrem
Dvě šipky umístěné paralelně vedle sebe vytvářejí důraz na směr, kterým má sledující pokračovat.
Spěchej
Dvě šipky za sebou vybízejí sledujícího ke zrychlení chůze.
Tábor tímto směrem
Tento tvar šipky upozorňuje na směr, ve kterém se nachází tábor.
Rozdělte se
Tato šipka ukazuje, že se sledující mají rozdělit. Od toho místa pokračuje značení dvěma směry.
cesticky
denik
úkoly k procvičování