Polský kříž

Polský kříž je jednoduchá šifra, která vychází z tabulky, kterou vidíš níže. Je rozdělena na 9 menších políček a v každém z nich jsou umístěna tři písmena, která jsou seřazena dle abecedy. Pro zapsání jednotlivého znaku si vždy vyber políčko, ve kterém se dané písmeno nachází a namaluj ohraničení, které ho vymezuje – všimni si, že ohraničení každého políčka se od ostatních liší. Tečkou do něj pak zaznač pozici, na které se konkrétní písmenko nachází – vlevo, uprostřed nebo vpravo.

polsky kriz

Nápis BRABROUCI pak vypadá takto:
cesticky
denik