Přivolání pomoci


Občas se ve městě či v přírodě můžeš dostat do situace, kdy potřebuješ přivolat pomoc. A jak v takové situaci postupovat?
Při volání na tísňovou linku buď stručný/á, ale věcný/á a informuj:
  • Co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události, co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených)
  • Kde přesně se událost stala (např. adresa – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační, nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném terénu)
  • Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláš a místo odkud voláš
  • Dále odpovídej na další dotazy operátora tísňové linky
  • Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů, např. příjezdové trasy

A na jaké číslo volat?

150    Hasičský záchranný sbor ČR

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání

 

Přivolat pomoc je povinností každého, když u sebe zrovna nemáš telefon, zkuste hlasitě volat či oslovovat lidi v okolí. Neboj se také zvonit na zvonky, pokud jsou v okolí domy.

ZáchrankaPři úraze či jakékoli nehodě můžete využít aplikaci Záchranka, která tě umí lokalizovat a jednoduše zavolat pomoc. Můžeš využít i návody na řešení některých situací. Více o této aplikaci najdeš zde: https://www.zachrankaapp.cz/
cesticky
denik