Turistické značky

Turistické značky

Pojďme si osvěžit znalosti o turistických značkách, podle kterých se řídíme, když jdeme na výlet. Tyto znalosti jsou také potřebné ke splnění cestičky z kategorie orientace, která má černou barvu.

I nejmladší brabrouci by měli znát, jak vypadá základní pásové značení. Jedná se vždy o čtverec, který je vodorovně rozdělen na tři části. Vnější jsou na pěších stezkách bílé a prostřední může mít žlutou, zelenou, červenou nebo modrou barvu.

žluté pásové značení modrá pásové značení zelená pásové značení červená pásové značení

Pásové značení pro pěší

Pokud trasa nepokračuje rovně, ale zahýbá, informuje nás o tom značka ve tvaru šipky. Označujeme ji jako odbočku. Když objevíme značku, která je rozdělena úhlopříčně a má barevnou jednu polovinu, narazili jsme na místní značení. Je to krátký okruh, který nás dovede k místním zajímavostem či krásným vyhlídkám. Naopak na trase značené úhlopříčným zeleným pruhem najdeme stanoviště, na kterých se dozvíme spoustu zajímavostí, jedná se totiž o naučnou stezku. Popisované značky pak vypadají takto:

odbocka

Odbočka

místní značení

Místní značení

naučná stezka

Naučná stezka

Brabrouci z kategorie mladších pak určitě dobře ví, že pásové značení nemusí mít vždy bílé okraje. Rozlišujeme totiž také značení pro cyklisty, které má krajní pruhy žluté, a pro běžkaře s pruhy oranžovými.

značení pro cyklisty

Značení pro cyklisty

značení pro běžkaře

Značení pro běžkaře

Nepřekvapí nás ani označení začátku či konce trasy – tedy čtvereček uprostřed značky. Zastavení naučné stezky vypadá stejně jako značení její trasy, jen je na něm navíc číslo konkrétního stanoviště. Bílý čtverec s barevným kolečkem uprostřed – okružní značka – nám říká, že trasa zažíná i končí na stejném místě.

Začátek trasy

Začátek trasy

Zastavení NS

Zastavení naučné stezky

Okružní značka

Okružní značka

Snadno od sebe rozeznáme také odbočky ke studánce, k vrcholu, k významnému místu, k chatě nebo přístřešku a ke zřícenině.

Ke studánce

Ke studánce

K vrcholu

K vrcholu

K významnému místu

K významnému místu

K chatě

K chatě

Ke zřícenině

Ke zřícenině

Starší brabrouci nás oslní znalostí konkrétních parametrů turistických značek. Ví totiž, že základní rozměry značky jsou 10×10 cm, pokud se nejedná o tzv. volavku, jejíž rozměry jsou větší, aby byla dobře viditelná na delší vzdálenost (například přes louku či pole). Jednotlivé značky od sebe nejsou dále než 300 metrů a obnovují se nejméně každé tři roky, zrušené značení se přebarvuje zeleně nebo hnědě. Vzpomenou si také, se kreslí vícebarevná značka s odbočkami a že rozcestníky doplňují značené cesty.

Vícebarevná značka s odbočkami

Vícebarevná značka s odbočkami
cesticky
denik
úkoly k procvičování