Azimut

Azimut

Pohyb v terénu si často můžeme ulehčit pomocí azimutu, což je hodnota, která nám ve stupních stanovuje velikost úhlu mezi severem a místem, kam se chceme dostat. I každá světová strana má tedy svůj azimut: sever = 0°, východ = 90°, jih = 180°, západ = 270°. Azimut se ti bude nejlépe určovat, když budeš mít buzolu. S tou se můžeš seznámit na následujícím obrázku. Světové strany jsou zvýrazněny písmenky, avšak nenech se zmást, většina buzol používá anglické označení! Písmeno „S“ v takovém případě znamená jih, nikoli sever. Když si ale zapamatuješ, že branka na kotouči je pevně svázána se severem, nemůžeš se nikdy splést.

popis buzoly
tip Nezapomeň, že aby buzola ukazovala správně, musíš ji držet v dlani úplně rovně, aby se mohla střelka volně otáčet a nedrhla při svém pohybu o vrch nebo spodek otočného kotouče.

Určení směru podle azimutu

Co tedy dělat, když znáš azimut, ale nevíš, jak se podle něj v terénu zorientovat? Zkus postupovat podle těchto kroků a určitě to zvládneš!

Krok 1

Na otočném kotouči najdi požadovaný počet stupňů. Pro ukázku zvolíme 290°.

Krok 2

Otočíme kolečkem se stupnicí tak, abychom měli požadovaný azimut přesně pod šipkou, ukazující jeho směr.

Krok 3

Když máme nastavený požadovaný azimut ve správném směru, otočíme celou buzolou, abychom dostali červenou část střelky, která ukazuje vždy na sever, do branky neboli „do chlívečku“.

Krok 4

A je to! Azimut, který jsme hledali, tedy 290°, se nachází ve směru, který ukazuje šipka na buzole.

Určení azimutu

A co když chceme zjistit, jaký je azimut konkrétního objektu? Budeme postupovat přesně naopak.

Krok 1

Buzolu namíříme šipkou na objekt, jehož azimut se chceme dozvědět – třeba tento strom.

Krok 2

Otáčíme kotoučem, až se nám povede dostat střelku do branky.

Krok 3

Číslo pod šipkou je náš hledaný azimut. Super! Strom má azimut 305°.

Zorientování mapy

Buzola nám v terénu může hodně pomoci v kombinaci s mapou. Nejdříve ale musíme mít mapu správně otočenou vzhledem ke světovým stranám v krajině. Určitě pro tebe není novinka, že na každé mapě směřuje sever k jejímu hornímu okraji. Když si tedy před sebe položíme mapu tak, že můžeme pohodlně číst všechny popisky, sever na mapě směřuje od nás. A jak to teď sladit s realitou?

Krok 1

Na buzole nastavíme otočným kotoučem sever k šipce ukazující směr azimutu – hledáme totiž sever. Branka a šipka pak budou směřovat stejným směrem.

Krok 2

Buzolu teď přiložíme k mapě tak, aby šipka na buzole s brankou směřovaly k severu mapy. K tomu můžeme využít okraj mapy nebo mřížku, která je na turistických mapách běžná.

Krok 3

Nyní už s buzolou nehýbeme, držíme ji dohromady s mapou a celí se otáčíme, než máme střelku v brance.

Krok 4

Teď máme mapu i buzolu otočenou na sever – máme tedy mapu zorientovanou. Skvělá práce!

Určení polohy v mapě pomocí azimutu

Když už umíme zorientovat mapu i určit azimut, můžeme tuto dovednost využít ve chvíli, kdy se v přírodě ztratíme a nevíme, kde přesně se na mapě nacházíme. Stačí se pořádně rozhlédnout a najít v krajině alespoň dva body, které jsou zároveň zaznačené v mapě. Může jimi být například rozhledna, hrad, zřícenina, vrchol, telekomunikační vysílač a podobně, tyto prvky jsou totiž velice často na vyvýšených místech a je možné je spatřit z širokého okolí.

Krok 1

Určíme si pomocí buzoly azimut zvoleného prvku, jak bylo popsáno výše se stromem. Z naší pozice vidíme telekomunikační vysílač a změřili jsme, že je na azimutu 305°. S tímto zjištěným azimutem položíme buzolu na mapu tak, aby se střelka stále nacházela v brance a zároveň delší hrana buzoly protínala prvek v mapě.

Krok 2

Tužkou obtáhneme hranu buzoly, která protíná prvek a zaznačíme tak do mapy přímku, kterou protáhneme, jak to jde.

Krok 3

Zjistíme si azimut druhého prvku v krajině – my vidíme rozhlednu a změřili jsme, že její azimut je 140°. Přiložíme buzolu delší hranou do mapy na rozhlednu a znovu dáme pozor, aby střelka zůstala v brance.

Krok 4

Obtáhneme hranu buzoly a opět přímku protáhneme – alespoň tak, aby nám protla prve nakreslenou přímku.

Krok 5

Bod, kde se nám obě přímky protly, je místo, kde se nacházíme. Teď už je snadné se rozhodnout, kterým směrem se vydat kam potřebujeme.

Azimut s kompasem

Pokud nemáš po ruce buzolu, svou práci odvede i kompas, případně kompas v mobilu. Rozdílem je, že kompas nemá otočnou stupnici, proto třeba otáčet celým kompasem a daným směrem namířit přímo stupni na stupnici. Mobilní aplikace ale mívají risku, která tento postup usnadní – na mobilu bude stejným směrem, jako když držíš v ruce buzolu a navíc se dané stupně pod kompasem zobrazí.

cesticky
denik