Branball

Branball je naší oblíbenou oddílovou hrou. Je to hra, kterou zvládnou úplně všichni a ke hře stačí tenisáky a dřevěné prkénko. Pokud si chceš připomenout pravidla najdete je níže.

Princip hry

Hrají proti sobě dvě družstva „pálkařů a polařů“ s cílem získat větší počet bodů než soupeřící družstvo. Role pálkařů a polařů se po poločase utkání (12 min.) mění.

Úkol pálkařů: Vlastním nadhozem odpálit míček a oběhnout mety.

Úkol polařů:Po odpalu se co nejdříve zmocnit odpáleného míčku, přihrát jej brännerovi (spalovač) a tím zamezit pálkařům obíhání met (zavřená hra).

Pravidla hry

Hřiště: V poli se nachází 3 mety, místo na odpal, místo pro branneře, cílová meta.

Vyznačení hřiště: Mety lze označit batohy či šátky. Nutné je vyznačit hlavní čáru na které je umístěno místo pro odpal, meta brennaře a označení cílové mety.

Meta pro „brännera“ (spalovače): Rozměry 1×1 m mezi „cílovou metou“ a krajním bodem místa pro odpal

Výseč pro odpal: Odpálit je nutné do výseče označené krajními metami. Zadní hranice odpalu není stanovena.

Hrací doba:

 • Utkání se hraje na dva poločasy dvakrát dvanáct minut hrubého času.

Hra:

 • O tom, které družstvo nastoupí v utkání první na pálku a které do pole, se rozhoduje losováním.

Hra na pálce:

 • Pálkaři odpalují na pokyn hlavního rozhodčího (všichni hráči musí být na metách – v boxu pálkařů) v předem určeném pořadí.
 • Pálkař si nadhazuje sám vlastním nadhozem. Počet nadhozů je omezen prvním dobrým odpalem.
 • Dobrý odpal – je odpálení míčku s prvním dopadem míčku do výseče pro odpal.
 • Odpal je dobrý i v případě pokud míček po dopadu do výseče přejde mimo výseč nebo za hlavní čáru.
 • Pálkující hráč musí stát v místě pro odpal a nesmí přešlápnout hlavní čáru.
 • Dobrý odpal je také, když míček je chycen nebo tečován před dopadem polařem i mimo výseč.
 • Zasáhne-li míček před dopadem ve výseči rozhodčí nebo hráče – odpal je dobrý.
 • Při špatném odpalu, pálkaři zůstávají na metách – vyběhnuvší pálkaři se musí na mety vrátit.
 • Při dobrém odpalu pálkař vybíhá a snaží se co nejdříve doběhnout na první metu. Mezi tím se snaží ostatní pálkaři v poli doběhnout na další mety.
 • Při dosažení „cílové mety“ nohou – proběhnutím získává pálkař bod.
 • Při obíhání met se mohou pálkaři předbíhat.
 • Pálkař „musí“ došlápnout na metu (ve výseči přesahujících čar vně hřiště) dříve, než „bränner“ stojí na svoji metě alespoň jednou nohou, drží ve vzpažené ruce míček a zvolá hlasitě „Bränn!“ (Spálený) – Porušení tohoto pravidla znamená, že se hráči, kteří nestojí na metách musí vrátit zpět na první metu. Polaři získávají za každého vracejícího se hráče jeden bod.
 • Na metě může stát jeden i více hráčů.
 • Nastane-li situace, „Nikdo není na pálce“ (všichni pálkaři jsou na metách), jde odpalovat některý hráč z met v poli.

Hra v poli:

 • Hráči v poli jsou libovolně rozmístěni ve vnitřním i vnějším poli, mohou stát i za základní čarou.
 • Hráči v poli mohou zastavit pálkaře v dalším postupu jediným možným způsobem – „Zastavením hry“.
 • „Zastavená hra“ je, stojí-li bränner na své metě alespoň jednou nohou, drží ve vzpažené ruce míček a hlasitě zvolá „Bränn“.
 • „Bränner“, spoluhráč hráčů v poli, se pohybuje ve vnějším poli jen za hlavní čarou. Nesmí vstoupit ani sebrat míček vnitřního pole.

Body pálkařů:

 • Při oběhnutí všech tří met a překročení „cílové mety“ s přerušením běhu na některé z met z důvodu ,,Zastavení hry“ získávají pálkaři jeden bod.
 • Za oběhnutí celého kola (Home run) – po vlastním odpalu bez přerušení hry získávají pálkaři šest bodů.

Body polařů:

 • Chycený míček přímo z odpalu do jedné ruky (i mimo výseč) –   dva body.
 • Chycený míček přímo z odpalu do obou rukou nebo s dotykem těla (i mimo výseč) – jeden bod.
 • Za „Burnned“ (spálený hráč) – za každého hráče, který nedosáhl mety, nebo vyběhl z mety a již se nestačil na metu vrátit před zvoláním „bränn“ – „Zavřená hra“ – jeden bod.