Slavnostní ohně


Slavnostní ohně stavíme (a následně zapalujeme) na táborech i jiných akcích. Slouží ke společnému setkání se zpíváním i jiným programem. Na slavnostních ohních se nepřipravuje jídlo, nevhazujeme do nich odpadky (zpravidla přikládá pouze 1 osoba = ohnivec). V Brabroucích máme i další tradice, které se u slavnostních ohňů dodržují. Nechodí se prostředkem kruhu (mezi lavičkami), pokud potřebujeme od ohně odejít, překročíme lavičku a za zády ostatních odejdeme. Při slavnostním zapalování (nejčastěji ručně udělanou fakulou) se zpívá píseň Červená se, line záře. Ne vždy stavíme ohně obvyklých tvarů (hranice, pagoda, pyramida), ale oheň se může být tematický k celotáborové hře.
pyramidahranicepagoda_n
cesticky
denik