Herbářová položka

Herbářové položky tvoří společně Herbář. A co to vlastně je? Nejčastěji známe herbář z vylisovaných a sušených rostlin, může být ale i z fotografií či rostlin naložených v lihu.
Hlavní součástí herbáře je „schéda“ – etiketa s informacemi o názvu a zařazení rostliny, místa a datu sběru, ale i o tom, kdo položku našel, či určil.

Rostlinu sbíráme ideálně s květem, či plodem, a můžeme i s kořenem. Následně ji umístíme mezi savé papíry a umístíme pod něco těžkého, aby se dobře vylisovala. Papíry pravidelně měníme, aby rostlina neztratila barvy.
Lépe se suší byliny, ale do herbáře patří i stromy a keře.